6 - Pierre Loti ve zamanının aydınları

Pierre Loti ve zamanının Türk Aydınları. Şehbal, Pierre Loti özel sayısı, 1 Eylül 1339 (1913).
Bu fotoğrafta Pierre Loti (ortada, ilk sırada),
Fethi Okyar (1880-1943), doktor Abdullah Cevdet Bey (1869-1932), Babanzade İsmail Hakkı Baltacıoğlu Bey (1886-1978), Yunus Nadi Abalıoğlu Bey (1879-1945, gazeteci, Tasvir-i Efkâr), Süleyman Nazif Bey (1870-1927), Dışişleri bakanlığı temsilcisi, Hüseyin Tosun Bey (1875-1930), İsmet Fuat Bey, M. Moto (gazeteci, Tan), Rauf Bey (1881-1964), Kenan Bey (gazeteci, İkdam), Adil Bey (gazeteci Sabah), Jak Yaldan Efendi, M. Kostasyan (gazeteci, La Turquie), Hüseyin Bey (Dışişleri Bakanlığı), Nadin Ensi Bey (Sabah), Server Cemâl Bey (Tan) bulunuyor

Türk aydınları, Pierre Loti dostluğunun yaşatılması için, 23 Ocak 1920 günü "Pierre Loti Cemiyeti"'ni kurdular. Büyük şair Abdülhak Hâmid başta olmak üzere, tanınmış yazarlar ve fikir adamları bu cemi­yetin kurucuları arasında yer aldılar. Derneğin yönetim kuruluna, en eski gazeteci olan Ahmet İhsan Tokgöz (1868-1942), Velid Ebüzziya (1884-1945), Kâzım Şinasî Dersan (1888-1964), Yahya Kemâl Beyatlı (1884-1958), Ce­lal Sahir Erozan (1883-1935), Arif ve Bedri Nedim Göknil (1895-1958) seçildiler. Veliaht Abdülmecit Efendi, cemiyetin fahri reisliğini üstlendi. Bu cemiyetin hükümete ve­rilen statüsünde gerekçe olarak "mazlum Türk mil­leti ve vatanı için, garp aleminde açtığı mücadeleye karşı Türk milletinin hassasiyetini, şükran ve min­netini izhar" amacı yer almıştı.