3 - Bezgin Kadınlar

20. yy başlarında, Pierre Loti Les Désenchantées romanında Türk kızlarını böyle yansıtmıştı

Pierre Loti 1903-1905 yıllarında deniz albayı olarak İstanbul'dadır. İkinci kez geldiği İstan­bul'da, kafes arkasındaki kadınların hayatını an­latan Les Désenchantées (Bezgin Kadınlar) romanını yazar.

Pierre Loti'nin roman kahramanlarından Nuriye Hanım yaşamını yakın yıllara kadar Paris'te bir huzur evinde sürdürdü ve yine orada gözlerini kapadı

Peçeli olarak kendisine harem hayatını anlatan üç kı­zın ifşaatı niteliğindeki bu roman, Pierre Loti'deki hayal gücünü göster­mesi açısından ilginçtir. Ne var ki; kendisine ka­fes arkasındaki yaşamlarını ani atan kızlar­dan biri, aslında Fransız kökenlidir. Diğerleri zamanın Hariciye Nezare­tinde seçkin bir müdür olarak tanınan Nuri Bey'in kızları Zinnur ve Nuriye'dir. Sonunda bun­lar, Désenchantées'nin yayımı üzerine Paris'e kaçarlar. Romanın sihir­li tarafı, İstanbul'un şiirleştirilmiş tasvir­leridir. Ramazan akşamla­rı taç giymişçesine par­layan minarelerin kandil­leri, Fatih Camii civa­rındaki ak sakallılar kahvesi ve Boğaz'ın tıl­sımlı çekiciliği okuyucu­ları bir mazi cennetine götürür.

"Bezgin Kadınlar terzide". Fransız basınında yayınlanan bir karikatür