10 - Pierre Loti'nin anısına

Doğumunun 100. yılı nedeniy­le Pierre Loti, Türk bası­nında 1950 yılının Ocak ayında, sempatik bir hava içerisinde anıldı. Türk kamuoyu, bu vefakâr dostunu duyarlılıkla andı. Tertiplenen toplantılarda Pierre Loti'nin Türk dost­luğu konusunda kendisine halef olarak seçtiği Claude Farrère ile Pierre Loti'nin oğlu da bulundu. Türklerin gösterdiği bu vefa duygusu, onun ger­çek dostluğundan kaynak­lanmaktadır. Türk mille­tinin asaletini, kibarlığını, duyarlılığını onun kadar yakından anlayan ve öven bir başka Batılı ya­zar daha gelmemiştir.