Pierre Loti, Türk dostu

Bezgin Kadınlar kitabının kahramanlarından Cenan Hanım'a Pierre Loti'nin imzalaya gönderdiği bir fotoğrafı (asıl adı Marie Léra)

Bu sergi, Taha Toros'un sabırla oluşturduğu "Pierre Loti"'ye ait dosyaların nazikçe vermeği ve yorumlamayı kabul ettiği belgelerine dayanarak, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün üç araştırmacısı tarafından gerçekleştirilmiştir: İbrahim Çağlar, Elie Nicolas, Jean-Pierre Thieck. Jean-Louis Bacqué-Grammont o dönemdeki müdürüydu.

Online formatı Pascal Lebouteiller, Béatrice Thouvenot ve Isabelle Gilles tarafından gerçekleştirilmiştir.


 

Tarihçe

1912'de doğan gazeteci-yazar Taha Toros, özellikle, çoğunluğunu şahsen tanıdığı, Türk ve Fransız edebiyatçıları hakkında pek çok biyografik eserin yazarıdır. Bundan başka, yüzyılımızın başından beri Türkiye'deki politik ve kültürel yaşamın en belirgin kişileri ve olayları hakkında sayısı ve niteliği açısından göz kamaştırıcı bir dokümantasyonu da biriktirmiştir. Taha Toros'un sabırla oluştur­duğu "Pierre Loti"'ye ait dosyaların incelenmesi sırasında, Aziyade'nin yazarı tarafından Türkiye'de çekilen resimlerin sergilenmesine paralel olarak, Taha Toros'un nazikçe vermeği ve yorumlamayı kabul ettiği belgelerine dayanarak hazırlanacak bir kaç panoyu da bu arada ser­gilemek fikri doğdu: gazete kupürleri, resimler, Türkiye'nin her zaman en sadık dostlarından biri olan Pierre Loti hakkında belli bir görüşe tanıklık edecek belgeler.

Bu ikinci sergi Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nün üç araştırmacısı tarafından gerçekleştirilmiştir: İbrahim Çağlar, Elie Nicolas, Jean-Pierre Thieck. Jean-Louis Bacqué-Grammont o dönemdeki müdürüydu.