Emmanuel Laroche: Anadolu'da bir bilim insanı

1969’da Emmanuel Laroche IFAI’nin önünde

Bu sergi Emmanuel Laroche’un doğumunun yüzüncü yılı münasebetiyle IFÉA tarafından düzenlenmiştir.

Sergi Küratörleri

Françoise Laroche-Traunecker, Alice Mouton, Jean-François Pérouse, Aksel Tibet

Bu sergide yer alan görseller ve eşyalar Laroche ailesinin ve IFÉA’nın arşivlerinden alınmıştır.

Teşekkür

Değerli yardımları için Didier Laroche, Philippe Laroche ve Carmen Sauvage’a teşekkür ederiz.
Ayrıca, sergi için masa vitrini ödünç veren İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'ne teşekkür etmeyi borç biliriz.